Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Liên kết tài khoản giữa vCS và Pipedrive

Ngữ cảnh

Người dùng chưa liên kết tài khoản ở vCS và tài khoản Pipedrive, vì thế hệ thống Pipedrive sẽ mặc định các cuộc gọi nhân viên thực hiện được hiển thị bằng tài khoản người quản trị. Điều này ảnh hưởng đến kết quả đánh giá khi xuất dữ liệu thống kê.

Yêu cầu

 • Người dùng là admin của tài khoản vCS.
 • Người dùng đã có tài khoản vCS và Pipedrive (và có kêt nối với nhau)
 • Người dùng đã cài đặt Chrome Extension vCS – Click-to-call. Bài hướng dẫn chi tiết, người dùng tham khảo tại đây

Hướng dẫn kết nối

 1. Nhập đường dẫn sau vào thanh địa chỉ: http://vcsthirdpartycenter.herokuapp.com/
 2. Nhập thông tin vCS domain, địa chỉ email, mật khẩu để tiến hành kết nối
 3. Chọn "Pipedrive" để tiến hành liên kết tài khoản của các thành viên.
 4. Nhấp chọn tài khoản thành viên ở Pipedrive tương ứng với tài khoản vCS
 5. Nhấp Save để hoàn tất quá trình cài đặt

Hiển thị kết nối tài khoản giữa vCS và Pipedrive thành công

 • Thông báo thực hiện thành công

 • Hệ thống liên kết thành côngLiên kết tài khoản giữa vCS và HubSpot

Ngữ cảnh

Người dùng chưa liên kết tài khoản ở vCS và tài khoản HubSpot, vì thế hệ thống HubSpot sẽ mặc định các cuộc gọi nhân viên thực hiện được hiển thị bằng tài khoản người quản trị. Điều này ảnh hưởng đến kết quả đánh giá khi xuất dữ liệu thống kê.

Yêu cầu

 • Người dùng là admin của tài khoản vCS.
 • Người dùng đã có tài khoản vCS và HubSpot (và có kêt nối với nhau)
 • Người dùng đã cài đặt Chrome Extension vCS – Click-to-call. Bài hướng dẫn chi tiết, người dùng tham khảo tại đây

Hướng dẫn kết nối

 1. Nhập đường dẫn sau vào thanh địa chỉ: http://vcsthirdpartycenter.herokuapp.com/
 2. Nhập thông tin vCS domain, địa chỉ email, mật khẩu để tiến hành kết nối
 3. Chọn "HubSpot" để tiến hành liên kết tài khoản của các thành viên.
  `
 4. Nhấp chọn tài khoản thành viên ở HubSpot tương ứng với tài khoản vCS
 5. Nhấp Save để hoàn tất quá trình cài đặtHiển thị kết nối tài khoản giữa vCS và HubSpot thành công

 • Thông báo thực hiện thành công

 • Hệ thống liên kết thành công


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn

 • No labels