Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Ngữ cảnh

Người quản trị muốn phân quyền cho nhân viên A chỉ xem được tập danh bạ khách hàng do A quản lý và các nhân viên khác cũng như vậy. Người quản trị có thể tham khảo cách hướng dẫn sau để đáp ứng nhu cầu công việc của mình.

Hướng dẫn tùy chỉnh

 1. Tạo loại danh bạ cho nhân viên

 • Quay lại trang quản trị, tại mục vContact > Chọn Danh bạ khách hàng > chọn Tùy chỉnh danh bạ khách hàng
 • Chọn Thêm mới để tạo thêm nhóm khách hàng.

 • Điền thông tin cần thiết và bấm Lưu

 • Chọn thành viên vào từng nhóm khách hàng bằng cách bấm vào hình biểu tượng người dùng trước tên khách hàng để thêm vào mục thành viên đã chọn.

       2. Tạo bộ quyền cho nhân viên

 • Truy cập trang quản trị > Tại phần vContact > Nhấp chọn Tùy chỉnh phân quyền đối với danh bạ khách hàng
 • Nhấp vào Thêm mới 
 • Phần Thêm bộ quyền

Nhập thông tin cần thiết vào mục Tên nhóm quyền, Mô tả

 • Phần Khách hàng,

Bật On mode phần chỉnh sửa

Chọn Loại danh bạ đã được tạo ở bước 1

Chọn các quyền chi tiết thích hợp

 • Nhấp Lưu để hoàn tất


       3. Tùy chỉnh thành viên và thêm bộ quyền cho thành viên đó

 • Quay lại trang quản trị > Tại phần vContact > Chọn Danh bạ thành viên > Nhấp chọn Quản lý thành viên 
 • Chọn thành viên cần chỉnh quyền > Nhấp Sửa
 • Tại phần Quyền sử dụng > Chọn bộ quyền vừa tạo thành công ở bước 2
 • Nhấp Lưu để hoàn tất


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn


 • No labels