Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Đây là nơi quý khách có thể tìm kiếm những câu hỏi thường gặp và những phúc đáp của team VNGCloud support

Expand
title[vCDN] Tôi tạo CDN như thế nào ?

Quý khách vui lòng xem tài liệu theo Link hướng dẫn :Hướng dẫn khởi tạo

Expand
title[vCDN] CDN/Live-Stream tính tiền như thế nào, khi hết Volume thì có bị disable CDN ngay luôn không ?

Quý khách mua volume CDN để sử dụng, nếu hết dung lượng domain sẽ bị disable, thông tin volume còn lại được thể hiện ở CDN Remain

Expand
title[vCDN]Làm sao để sử dụng livestreaming ?

Quý khách vui lòng xem tài liệu theo Link hướng dẫn :Hướng dẫn tạo Live-Streaming

Expand
title[vCDN]Tôi có thể xem traffic sử dụng [CDN] của tôi không ?

Có, Vinadata có cung cấp từng chart theo từng domain để xem traffic đang sử dụng. Click chọn vào từng domain để xem chi tiết

Expand
title[vCDN]Làm sao tôi xóa cache trên CDN ?

Trên portal có purge cache cho từng domain riêng ,quý khách có thể vào để xóa cache trên CDN

Expand
title[vCDN]Làm thế nào để xóa CDN domain ?

Quý khách không thể xóa CDN domain mà quý khách chỉ có thể edit lại .

Expand
title[vCDN]Tôi cần xin dãy IP CDN

Dưới đây là danh sách các dãy IP của CDN vinadata : 113.164.15.32/28 113.164.15.80/29; 113.164.241.176/28 113.164.14.192/27 171.244.128.0/27 171.244.16.224/27 42.115.221.64/27 43.239.149.128/28 118.69.83.64/27 118.69.83.160/28 118.69.84.64/28 210.245.38.64/27 210.245.26.0/24 42.115.221.128/27 14.225.2.32/28 14.225.10.64/28 171.244.28.64/27 61.28.226.48/28 14.225.10.64/28 171.244.28.64/27 61.28.231.126/32

Expand
title[vCDN]Tôi chỉ muốn biết Range IP tương ứng với 2 domain - VNDT Live: http://bsojv7x1zq.vcdn.com.vn - VNDT Vod: http://iggkia9mkp.vcdn.com.vn

Hệ thống CDN của Vinadata bao gồm nhiều range IP, để đảm bảo tính sẵn sàng cũng như dự phòng các vùng khác nhau phục vụ cho CDN thì bắt buộc phải cung cấp toàn bộ range CDN của Vinadata đang hỗ trợ