Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Để tạo S3 key nhằm sử dụng S3 client. Bạn có thể thực hiện theo các bước sauBước 1: là một cặp 

Tại tab Account, tìm chọn project user muốn tạo Key, chọn Action

Image Removed

Bước 2: Chọn S3 Key

Image Removed

Bước 3: Chọn Generate key

Image Removedkey → Chọn tab S3 key → Generate s3 key

Image Added


Sau khi thực hiện các bước, bạn sẽ thấy Access key và Secret key được tạo ra như hình dưới

Image Removed

Chọn Close để kết thúc thiết lập.

Theo bạn thì bài hướng dẫn này có giúp ích cho bạn không? Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline 1900 54 55 69 hoặc email support@vinadata.vn để được hỗ trợ nhé.

Image Added