Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Giám sát hoạt động (monitoring) là một nhu cầu bắt buộc đối với mọi hệ thống. Với vDB, bạn có thể giám sát các chỉ số sức khoẻ thông qua việc tích hợp với dịch vụ vMonitor. vMonitor là dịch vụ giám sát, thông báo khi xảy ra sự cố cho các dịch vụ trên nền hạ tầng VNG Cloud. Chi tiết về dịch vụ này bạn có thể tham khảo tại các link sau.

Bài viết giả sử bạn đã khởi tạo thành công một RDS Instance với datastore MariadbMariaDB.

Tại màn hình quản lý database, bạn click chọn vào RDS Instance và chọn đến thẻ Monitor.

...

Tại màn hình khởi tạo Widget, bạn chọn vDB-Database rồi chọn loại Datastore tương ứng với vDB Instance. Các metric của. Bạn tham khảo danh sách metric tại: Danh sách metric được hỗ trợ. Nếu có yêu cầu về metric đặc biệt nào đó, bạn có thể liên hệ VNG Cloud Support để được hỗ trợ.

...