Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bước 1: Đăng nhập vào portal.vinadatavngcloud.vn. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại https://portal.vinadatavngcloud.vn/register.html

Bước 2: Chọn Object Storage tại tab vStorage

...

Chọn Region (Vùng) 
Tại tab account, chọn Region gần với vị trí địa lý của bạn hoặc khách hàng của bạn giúp hỗ trợ kết nối nhanh hơn.Image Removed theo nhu cầu sử dụng và chọn "Add project"

Image Added

  • Vị trí gần hơn thì sẽ hỗ trợ tốc độ tốt hơn.
  • Hiện tại vStorage chỉ đang hỗ trợ 1 region là HCM

Add project (thêm project): Nhấn vào các đường dẫn hoặc nút "Add project" để tạo 1 project mới

Image Removed

...

  • 2 regions là HCM01 và HAN01

Tại trang tạo project, nhập các thông tin: 

  1. Project Name
    • Lưu ý: tên của project trong Region không được trùng nhau. Ví dụ Region HCM 01 có project 1 rồi, thì user sẽ không được đặt tên project 1 nữa. Vì vậy Vinadata khuyến VNG Cloud khuyến khích user sử dụng tên project / sản phẩm của để đặt

     2. Chn các gói có sn hoc Customize theo nhu c

Image RemovedImage Added

Customize quota 

Image Added


3. Price quota monthly: Tùy theo lựa chọn ở bước 2, thông tin về tổng giá tiền thanh toán sẽ liệt kê ở đây. Ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn thời gian sử dụng từ 1 tháng đến 1 năm tùy theo nhu cầu 

Image Removed

cầu. Với option 1 năm sẽ được giảm giá 5%. Sau khi hoàn tất lựa chọn, nhấn add project để tiếp tục. Bạn sẽ thấy pop up như hình dưới:

...