Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
VNG CLOUD WAF là dịch vụ tường lửa ứng dụng web giúp bảo vệ ứng dụng web của bạn khỏi các hình thức khai thác web phổ biến có thể làm ảnh hưởng đến khả năng sử dụng ứng dụng, làm tổn hại đến bảo mật hoặc tiêu tốn tài nguyên quá mức. vWAF đem đến cho bạn quyền kiểm soát cho phép hay chặn luồng lưu lượng đến ứng dụng web của bạn bằng cách quy định các quy tắc bảo mật web có thể tùy biến, giới hạn số lượng truy cập, giới hạn vị trí địa lý truy cập vao web của mình.
Bạn có thể sử dụng vWAF giúp ngăn chặn các mẫu tấn công phổ biến, ví dụ như SQL injection hay chèn mã độc bằng tập chỉ lệnh qua nhiều trang cũng như các quy tắc được thiết kế riêng cho ứng dụng của bạn.


Lợi ích

Triển khai dễ dàng, nhanh chóng

  • vWAF dễ triển khai và bảo vệ (các) ứng dụng được triển khai trên VNG CLOUD portal. vWaf sử dụng Anycast để phân tán traffic đi vào web từ các NODE được đặt tại các ISPs và Cân bằng tải ứng dụng đóng vai trò front end cho tất cả các máy chủ gốc của bạn. Bạn sẽ không cần thêm phần mềm để triển khai trừ việc kích hoạt vWAF trên đúng tài nguyên.

Tăng khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công WEB

  • vWAF bảo vệ ứng dụng web khỏi các cuộc tấn công bằng cách lọc lưu lượng theo các quy tắc bạn tạo. Ví dụ: bạn có thể lọc yêu cầu web theo địa chỉ IP, giới hạn số lượng truy cập từ nguồn, giới hạn theo vị trí địa lý, cho phép bạn chặn các mẫu tấn công phổ biến dựa trên bộ quy luật top 10 của OWASP, ví dụ như SQL injection hay chèn mã độc bằng tập chỉ lệnh qua nhiều trang

Bảo vệ ứng dụng Web với chi phí hợp lý

  • Với vWAF, Cung cấp tất cả các tính năng ưu việt cho toàn bộ các gói sử dụng. vWAF được cung cấp dự trên tổng số lượng truy cập và lưu lượng hàng tháng của web theo hình thức tùy biến và tự phục vụ, giá cả được tính theo số lượng truy cập và lưu lượng bạn triển khai và số lượng yêu cầu web mà bạn sử dụng.

Hỗ trợ load balance cho multi backend

  • vWAF cung cấp tính năng Load balance với nhiều phương thức như Round Robin.. giúp tự động phân phối lưu lượng truy cập đến nhiều máy chủ khác nhau và luôn đảm bảo chỉ những máy chủ còn sống nhận được nó, điều này giúp đảm bảo tính sẵn sàng cao cho ứng dụng

Bảng Tính Năng 

Các Bước Thực Hiện :

Bước 1: Khởi Tạo Dịch Vụ vWAF (Subscription)

Bước 2: Khởi Tạo Profile - Website muốn bảo vệ

Bước 3: Theo Dõi Truy Cập Trên Dashboard