Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cold Storage là gì?

Cold Storage (vColdStorage) là một sản phẩm của VNG Cloud, cung cấp khả năng lưu trữ dung lượng lớn cho khách hàng.

vColdstorage hướng đến những khách hàng cần lưu trữ một lượng lớn dữ liệu trong thời gian dài, nhưng không truy cập thường xuyên.

vColdstorage mạnh mẽ về dung lượng lưu trữ, nhưng không khuyến khích truy xuất thời gian thực, phù hợp với những ứng dụng lưu trữ đặc thù: lưu trữ log, lưu trữ dữ liệu backup, lưu trữ dữ liệu dự phòng. 

Đặc điểm Cold Storage

-      Dung lượng lưu trữ lớn.

-      Dữ liệu được lưu trữ vĩnh viễn, cho đến khi người dùng yêu cầu xoá.

-      Upload dữ liệu bằng VNG Cloud Agent. 

-      VNG Cloud kiểm soát việc toàn vẹn dữ liệu cho khách hàng, gởi thông báo/ cảnh báo có đến khách hàng khi có bất kì dữ liệu nào không toàn vẹn.

-      Dữ liệu được phục hồi và tính phí theo nhu cầu. Thời gian được cam kết theo SLA. 

Ưu điểm nổi trội

-      Có Agent hỗ trợ việc lưu trữ dữ liệu.

-      Kiểm tra toàn vẹn dữ liệu cho khách hàng.

-      Người dùng chủ động monitor tình trạng lưu trữ (số lượng file, tên file).