Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

GIỚI THIỆU vCloudDrive

 

vCloudDrive là gì?

vCloudDrive là một sản phẩm của công ty VNG Cloud, là một ứng dụng vô cùng thuận tiện để lưu trữ - đồng bộ dữ liệu, chia sẻ file, chia sẻ hình ảnh, …

Nếu như máy tính hay ổ đĩa của bạn không may bị hư hỏng thì các dữ liệu quan trọng của bạn được tải lên vCloudDrive sẽ không bị ảnh hưởng. Do đó vCloudDirve chính là nơi an toàn để bạn lưu trữ dữ liệu quan trọng.


Chức năng của vCloudDrive

Người dùng được quyền sử dụng các chức năng sau khi đăng ký vCloudDrive:

  • Lưu trữ các tập tin: vCloudDrive lưu trữ mọi tập tin như file tài liệu, hình ảnh, các file cài đặt phần mềm, kể cả các file video có dung lượng dưới 5GB.
  • Chia sẻ file: vCloudDirve cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ những dữ liệu cho người khác.
  • Xem trực tiếp file, tài liệu: vCloudDrive hỗ trợ người dùng xem trực tiếp trên vCloudDrive mà không cần đến phần mềm nào hỗ trợ.
  • Đồng bộ dữ liệu: Chỉ cần có internet, tài khoản vCloudDirve và máy tính, điện thoại hay máy tính bảng là người dùng có thể sử dụng dữ liệu bất cứ nơi đâu.