Page tree

VNG CLOUD Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG vCLOUDDRIVE

 

vCloudDrive là gì?

vCloudDrive là một sản phẩm của công ty VNG Cloud, là một ứng dụng vô cùng thuận tiện để lưu trữ - đồng bộ dữ liệu, chia sẻ file, chia sẻ hình ảnh, …

Nếu như máy tính hay ổ đĩa của bạn không may bị hư hỏng thì các dữ liệu quan trọng của bạn được tải lên vCloudDrive sẽ không bị ảnh hưởng. Do đó vCloudDirve chính là nơi an toàn để bạn lưu trữ dữ liệu quan trọng.


Chức năng của vCloudDrive

Lưu trữ các tập tin: vCloudDrive lưu trữ mọi tập tin như file tài liệu, hình ảnh, các file cài đặt phần mềm, kể cả các file video có dung lượng dưới 5GB.

Chia sẻ file: vCoudDirve cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ những dữ liệu cho người khác.

Xem trực tiếp file, tài liệu: vCloudDrive hỗ trợ người dùng xem trực tiếp trên VCloudDrive mà không cần đến phần mềm nào hỗ trợ.

Đồng bộ dữ liệu: Chỉ cần có internet, tài khoản vCloudDirve và máy tính, điện thoại hay máy tính bảng là người dùng có thể sử dụng dữ liệu bất cứ nơi đâu.


Tạo tài khoản vCloudDrive

Bước 1: Đăng nhập vào https://register.vngcloud.vn/signup

Bước 2: Đăng ký tài khoản

-          Nhập thông tin email cần đăng ký

-          Nhập mã bảo vệ

-          Xác nhận đồng ý điều khoản


Nhập đầy đủ thông tin nhấp chọn đăng ký. Sau đó, hệ thống sẽ gởi một thông báo kích hoạt tài khoản.

Bước 3: Kích hoạt tài khoản.

Đăng nhập vào mail vừa đăng ký và nhấp chọn “liên kết này” được cung cấp trong mail.

Nhập đầy đủ thông tin tại hộp thoại Đăng ký tài khoản.

Lưu ý: OPT sẽ được gởi đến số điện thoại được đăng ký. Do đó người dùng cần đăng ký số điện thoại chính xác để nhận thông tin xác nhận OTP.

Bước 4: Chọn Đăng ký.

Tài khoản vCloudDrive được tạo thành công.

 

Khởi tạo vCloudDrive

Bước 1: Đăng nhập: https://drive.vngcloud.vn/

Bước 2: Chọn Register now

Bước 3: Chọn gói sử dụng, gồm các gói như sau:

-          Gói 1 với dụng lương 2GB. Đây là gói dùng thử 7 ngày cho mỗi tài khoản vCloudDrive được tạo ra.

-          Gói 2 với dung lượng 50GB cho 1 người dùng.

-          Gói 3 với dung lượng 300GB cho 1 người dùng.

-          Gói 4 với dung lượng 1.000GB cho nhóm 10 người dùng.

-          Gói 5 với dung lượng 2.000GB cho nhóm 10 người dùng.

Bước 4: Chọn Mua ngay

-          Nếu người dùng chọn gói 1 mặc định hệ thống ghi nhận và chuyển đến https://drive.vngcloud.vn/

-          Ngược lại người dùng chọn những gói còn lại, hệ thống chuyển sẽ đến trang thanh toán (hướng dẫn thanh toán tại mục: Nâng cấp storage).

Bước 5: Hoàn thành tạo vCloudDrive.

 

Nâng cấp storage:

Bước 1: Đăng nhập https://drive.vngcloud.vn/

Bước 2: Nhập Username và Password

Bước 3: Chọn Upgrade storage

Bước 4: Đăng nhập lại Username và Password

Bước 5: Chọn gói cần nâng cấp

Bước 6: Chọn Mua ngay và số ngày sử dụng.

 


Bước 7: Chọn Thanh toán

Bước 8: Chọn Hình thức thanh toán

Lưu ý:

-          Nhập mã giảm giá nếu có tại Coupon

-          Mong muốn xuất hóa đơn người dùng nhấp chọn Yêu cầu xuất hóa đơn.

Bước 9: Chọn phương thức thanh toán

Bước 10: Thanh toán

Cách 1: Thanh toán bằng ZaloPay: Quét QR Code để thanh toán.

Cách 2: Thanh toán bằng các thẻ ngân hàng khác. Nhập thông tin đầy đủ và nhấp chọn thanh toán.

Bước 11: Thanh toán thành công.

 

Tạo thự mục:

Bước 1: Đăng nhập https://drive.vngcloud.vn/

Bước 2: Nhập Username và Password

Bước 3: Chọn New folder

Bước 4: Đặt tên folder cần tạo

Bước 5: Chọn Create. Hoàn thành tạo thư mục


 

Tải file:

Bước 1: Đăng nhập https://drive.vngcloud.vn/

Bước 2: Nhập Username và Password

Bước 3: Chọn Upload File


Bước 4: Chọn file cần upload và nhấp submit.


 

Chia sẻ file

Bước 1: Chọn file cần chia sẽ

Bước 2: Chọn Share file


Bước 3: Chọn Share file. Có hai chức năng:

-          Public: Không giới hạn người được chia sẻ thông tin.

-          Private: Giới hạn người được chia sẻ thông tin.


Nếu chọn share theo chức năng Private, người dùng phải nhập địa chỉ email của một cá nhận hay mail của một nhóm người được chia sẽ tại User and Groups.


Trong trường hợp người dùng chỉ muốn chia sẽ tài liệu trong một khoảng thời gian nhất định thì chọn chức năng “with expire time” và nhập thời gian mình cần chia sẻ.

 Bước 4: Chọn Getlink hoàn tất chia file.


Lưu ý: Nếu file đang share là chế độ Public người dùng có thể chuyển lại chế độ Private và ngược lại.

Xóa file:

Bước 1: Chọn file cần xóa

Bước 2: Chọn Remove

 


Bước 3: Chọn Yes


Sau khi, chọn Yes file được chuyển sang lưu trữ tại Trash.


Bước 4: Chọn Trash à chọn file cần xóa à chọn Delete


Bước 5: Chọn Yes


File được xóa thành công

Lưu ý: Trường hợp người dùng cần Restore lại file đã remove. Người dùng chọn Chọn Trash à chọn file cần restore à chọn Restore thì file sẽ được restore lại tại thực mục ban đầu lưu trữ file.

Tạo TAGS:

Bước 1: Chọn TAGS


Bước 2: Nhập tên cho TAGS cần tạo


Bước 3: Enter TAGS được tạo thành công


Gắn file vào TAGS

Bước 1: Chọn file cần gắn TAGS

Bước 2: Tại tab Detail chọn icon + (TAGS)


Bước 3: Chọn thư mục cần lưu trữ trong TAGS


Bước 4: Hoàn thành gắn file vào TAGS. File sau khi gắn TAGS sẽ được lưu trữ tại thưc mục trong TAGS.

 

Chuyển thư mục/tập tin

Bước 1: Chọn thư mục/tập tin cần chuyển sang vị trí khác

Bước 2: Chọn MoveBước 3: Chọn vị trí cần move đến


Bước 4: Chọn Move. Hoàn tất chuyển thư mục/tập tin


Đổi tên thư mục/ tập tin

Bước 1: Chọn thư mục/tập tin cần đổ tên

Bước 2: Chọn Rename


Bước 3: Nhập tên mới cần đổi


Bước 4: Chọn Save. Hoàn tất đổi tên thư mục/tập tin.