Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(tick) Volume - Ổ cứng gắn rời hoặc đi kèm của máy chủ ảo được cung cấp bởi VNG CLOUD.

Được xây dựng trên công nghệ hiện đại, đảm bảo UPTIME.

Dữ liệu luôn được replicate dự phòng.

Hỗ trợ nhiều profile IOPS tuỳ theo mức độ sử dụng.

Có khả năng mở rộng ổ cứng, không gây gián đoạn dịch vụ.

Người dùng tự thực hiện và quản lý snapshot.

Ổ cứng có thể tháo rời để sử dụng cho VCS khác.