Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Giới thiệu: Sau khi hoàn thành các bước Channel App và Live CDN, kế tiếp bạn cần tạo Live Channel để upstream

Để tạo Live Channel, bạn thực hiện như sau

Bước 1: Tại Portal → Live Channel 

Bước 2: Chọn Add New Channel

Create Live Channel


Bước 3: Nhập các thông tin cấu hình channel 

Thiết lập Channel Settings

  1. Channel name: Tên hiển thị giúp gợi nhớ , hỗ trợ ký tự A-Z, 0-9 
  2. Channel description: Mô tả channel, có thể bỏ qua nếu không có nhu cầu  
  3. Stream name : Tên Stream cấu hình trong thiết bị phát 
  4. Apply to CDN(s): Chọn live CDN bạn vừa tạo ở bước trước hoặc liveCDN có sẵn trong danh sách 
  5. Transcode application: Chọn Channel App đã tạo ở bước 1 hoặc trong danh sách có sẵn 
  6. Channel state chọn disable nếu bạn chưa có nhu cầu sử ngay. 

Chọn "Create New" để tạo Live Channel, thông tin sẽ hiển thị ra như hình dưới

Channel Informations

  • Bạn có thể sử dụng Publish URL và Stream name để up streaming lên channel được tạo 
  • Bạn dùng Playback URL để verify nội dung đang streaming 

Tạo thành công → Live Channel sẽ xuất hiện trong danh sách "All available Channel(s)" như hình dưới

Kết quả


Theo bạn thì bài hướng dẫn này có giúp ích cho bạn không? Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline 1900 54 55 69 hoặc email support@vngcloud.vn của vCDN để được hỗ trợ nhé.

NextAdaptive Bitrate (ABR)