Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Giới thiệu: Để tạo CDN cho việc livestream, đầu tiên bạn cần phải có Channel App 

Để tạo Channel App, bạn thực hiện như sau

Bước 1: Vào Portal → Chọn Channel Apps


Bước 2: Click "Create” để tạo Channel App mới

Create Channel App

Bước 3: Thiết lập các tính năng của channel

Thiết lập Channel App info

  1. Name: Tên channel giúp gợi nhớ và hỗ trợ bạn quản lý khi có nhiều channel

Thiết lập Channel App Source Security
  1. Username: Username cho phép ký tự A-Z, 0-9

  2. Password: Bạn nhập password của mình vào đây

    • Lưu ý: Thông tin Username, Password dùng để xác thực khi bạn thực hiện bắn luồng stream lên Live Channel (sử dụng Channel App).

  1. Allow publishing IP addresses

    • Lưu ý: ở màn hình này (Source Security) bạn chỉ có thể chọn bảo mật bằng Username/Password hoặc "Allow publishing IP address"

Bước 4: Chọn Create và chọn Confirm để tạo Channel App

Create Channel App

Channel sẽ xuất hiện trong danh sách như hình dưới

Kết quả


Theo bạn thì bài hướng dẫn này có giúp ích cho bạn không? Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline 1900 54 55 69 hoặc email support@vngcloud.vn của vCDN để được hỗ trợ nhé.

Kế tiếp:  Live CDN