Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tính năng backup giúp bạn tạo các bản backup dự phòng cho block storage dễ dàng và tự động. 

Để thực hiện backup bạn cần quota lưu trữ cho các bản backup, mở quota theo các bước sau 

Bước 1: Vào giao diện vServer → chọn Block store 

Bước 2: Chọn backup → Buy quota 

Bước 3: Chọn quota phù hợp với nhu cầu và nhấn vào nút "Buy quota" để đi tiếp

Bước 4: Kiểm tra lại giỏ hàng và checkout

Bước 5: Thanh toán Cart Item và hoàn tất 

Sau khi thanh toán thành công quota sẽ được cập nhật 


Kế tiếp: Tạo backup cho volume 


  • No labels